Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

2946

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.06.2017
01.02.2017 - 29.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 30.06.2017 Michal Smolka
Od 30.06.2017 Ing. Ján Prílepok
Od 30.06.2017 Mgr. Matúš Lakoštík PhD.
Od 30.06.2017 Peter Jonák
Od 30.06.2017 MUDr. Juliana Gregová
Od 30.06.2017 Ing. Jozef David
Od 30.06.2017 Ján Briestenský
Od 19.12.2018 Mgr. Ing. Magdaléna Štyráková
Od 19.12.2018 Kamil Škvarka DiS. art.
Od 19.12.2018 PaedDr. Emília Jurčíková
Od 19.12.2018 Tomáš David
Od 19.12.2018 Mgr. Pavol Bača
Od 12.12.2023 JUDr. Ondrej Bukna
Od 12.12.2023 Mgr. Miroslav Dráb
Od 12.12.2023 Juraj Fačko
Od 12.12.2023 MUDr. Aurélia Fedorová
Od 12.12.2023 Mgr. Peter Kajan
Od 12.12.2023 Mgr. Leonard Vajdulák
Od 12.12.2023 Tomáš Gajdoš
Od 12.12.2023 Ing. Peter Smoleň
30.06.2017 - 11.12.2023 Ing. Anton Krákorník
30.06.2017 - 11.12.2023 Mgr. Vladimír Kubišta
19.12.2018 - 11.12.2023 Ing. Katarína Tomáňová
19.12.2018 - 11.12.2023 RNDr. Peter Strežo
19.12.2018 - 11.12.2023 Benjamín Brodňanský
19.12.2018 - 11.12.2023 Erika Foltinová
19.12.2018 - 11.12.2023 Ing. Ján Dobák
19.12.2018 - 11.12.2023 PhDr. Michal Lavrík
30.06.2017 - 18.12.2018 PaedDr. Ľubomír Bláha
30.06.2017 - 18.12.2018 Mgr. Leonard Vajdulák
30.06.2017 - 18.12.2018 MUDr. Juraj Štefák
30.06.2017 - 18.12.2018 PhDr. Jozef Šimek
30.06.2017 - 18.12.2018 Mgr. Ján Raclavský
30.06.2017 - 18.12.2018 Bc. Michaela Porvichová
30.06.2017 - 18.12.2018 Ing. Zdena Poracká
30.06.2017 - 18.12.2018 Ing. Miroslav Málik
30.06.2017 - 18.12.2018 Mgr. Juraj Jonák
30.06.2017 - 18.12.2018 Ing. Pavol Heško
30.06.2017 - 18.12.2018 Mgr. Roman Matejov

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.01.2024 08.01.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2023 24.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2022 10.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
07.01.2021 07.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
13.01.2020 13.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2019 08.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.12.2023
18.12.2018
29.06.2017

14.06.2024

15.06.2024