Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AQUA KUBÍN, s.r.o.

36719170

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Športovcov 1182/5, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2946

Oprávnená osoba

ALTER IURIS, s.r.o.

36708771

Tolstého 9, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Michal Smolka
Ing. Ján Prílepok
Mgr. Matúš Lakoštík PhD.
Ing. Anton Krákorník
Peter Jonák
MUDr. Juliana Gregová
Ing. Jozef David
Ján Briestenský
Mgr. Vladimír Kubišta
Ing. Katarína Tomáňová
Mgr. Ing. Magdaléna Štyráková
Kamil Škvarka DiS. art.
RNDr. Peter Strežo
Benjamín Brodňanský
PaedDr. Emília Jurčíková
Erika Foltinová
Ing. Ján Dobák
Tomáš David
PhDr. Michal Lavrík
Mgr. Pavol Bača

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.01.2023

24.01.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.09.2023

26.09.2023