Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AQUA KUBÍN, s.r.o.

36719170

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Športovcov 1182/5, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2946

Oprávnená osoba

ALTER IURIS, s.r.o.

36708771

Tolstého 9, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Michal Smolka
Ing. Ján Prílepok
Mgr. Matúš Lakoštík PhD.
Peter Jonák
MUDr. Juliana Gregová
Ing. Jozef David
Ján Briestenský
Mgr. Ing. Magdaléna Štyráková
Kamil Škvarka DiS. art.
PaedDr. Emília Jurčíková
Tomáš David
Mgr. Pavol Bača
JUDr. Ondrej Bukna
Mgr. Miroslav Dráb
Juraj Fačko
MUDr. Aurélia Fedorová
Mgr. Peter Kajan
Mgr. Leonard Vajdulák
Tomáš Gajdoš
Ing. Peter Smoleň

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2024

08.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024