Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

28685

31.10.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 31.10.2019 prof. RNDr. Pavol Sovák CSc.

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.10.2019

24.01.2020

25.01.2020