Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

00397768

Verejnoprávna inštitúcia

Šrobárova 2, 041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

31.10.2019

Nie je

28685

Oprávnená osoba

Sýkorová - advokátska kancelária, s.r.o.

50550837

Murgašova 3, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
prof. RNDr. Pavol Sovák CSc.

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2020

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021