Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

28632

25.10.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.10.2019
Od 25.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.10.2019

24.11.2020

25.11.2020