Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Discovery Residence s. r. o.

51059631

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Trnavská cesta 0/27/A, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

25.10.2019

Nie je

28632

Oprávnená osoba

RR Legal Corp., s. r. o.

46789634

Humenské nám. 4, 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020