Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

28001

27.08.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.08.2019
Od 27.08.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.01.2020 07.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.08.2019

24.11.2020

25.11.2020