Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

JSK-Tech s.r.o.

46246711

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sekčovská 26, 08001 Prešov, Slovenská republika

27.08.2019

Nie je

28001

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2020

07.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.09.2020

24.09.2020