Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

2787

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 13.04.2017
Od 13.04.2017
Od 13.04.2017
01.02.2017 - 12.04.2017
01.02.2017 - 12.04.2017
01.02.2017 - 12.04.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
12.02.2021 10.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2020 23.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
31.10.2019 31.10.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
08.01.2019 08.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
06.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.02.2021
12.04.2017

30.11.2021

30.11.2021