Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SLOVCLEAN a.s.

35956526

Akciová spoločnosť

Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

2787

Oprávnená osoba

JUDr. Jana Kövesiová notár

36068071

Medená 12, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.02.2021

10.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021