Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

27452

05.07.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.07.2019
Od 05.07.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
15.01.2020 03.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.07.2019

19.01.2021

19.01.2021