Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NALIMA, s.r.o.

36482838

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Grossova 4604/9, 05801 Poprad, Slovenská republika

05.07.2019

Nie je

27452

Oprávnená osoba

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

44250029

Námestie svätého Egídia 40/93, 05801 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.01.2020

03.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021