Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

27382

28.06.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.02.2023
Od 28.06.2019
28.06.2019 - 14.02.2023

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.01.2024 23.01.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
16.02.2023 16.02.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
21.02.2022 21.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
07.07.2021 01.04.2021 iný dôvod
16.02.2021 15.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
13.02.2020 13.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
19.01.2024
14.02.2023
18.02.2022
23.06.2021
27.06.2019

14.06.2024

15.06.2024