Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

27382

28.06.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 28.06.2019
Od 28.06.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
16.02.2021 15.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
13.02.2020 13.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.06.2019

11.05.2021

11.05.2021