Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

butteland s. r. o.

36268232

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Prievozská 14, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

28.06.2019

Nie je

27382

Oprávnená osoba

Mgr. Jozef Maruniak

42173345

Hviezdoslavovo nám. 0/14, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.02.2020

13.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020