Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

butteland s. r. o.

36268232

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

28.06.2019

Nie je

27382

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária REDANT s. r. o.

53682581

Konventná 0/6, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.01.2024

23.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.05.2024

25.05.2024