Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

27143

11.06.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 11.06.2019
Od 11.06.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.02.2021 10.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
10.08.2020 10.08.2020 iný dôvod
17.02.2020 17.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.08.2020
10.06.2019

05.03.2021

05.03.2021