Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TELES, spol. s r.o.

31626122

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mládežnícka 272, 01306 Terchová, Slovenská republika

11.06.2019

Nie je

27143

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.02.2021

10.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

17.04.2021

18.04.2021