Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

27117

11.06.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 11.06.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
16.08.2019 16.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.08.2019
10.06.2019

19.11.2019

20.11.2019