Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

HYDROMETRA s.r.o.

35688742

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pražská 27, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

11.06.2019

Nie je

27117

Oprávnená osoba

REVICKÝ a partneri s. r. o.

36863882

Krčméryho 16, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.02.2020

14.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020