Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26945

25.05.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.05.2019
25.05.2019 - 04.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.01.2020 17.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.10.2019
24.05.2019

05.08.2020

05.08.2020