Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LIANA-GOLF, s. r. o.

31702520

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lopuchovská 734/1, 08641 Raslavice, Slovenská republika

25.05.2019

Nie je

26945

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2021

02.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021