Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26698

01.05.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.05.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.02.2021 03.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
04.09.2020 04.09.2020 iný dôvod
11.02.2020 10.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.09.2020
30.04.2019

11.05.2021

11.05.2021