Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

H - TRADE Co., s.r.o.

45538476

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pribinova 1187/126, 96001 Zvolen, Slovenská republika

01.05.2019

Nie je

26698

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.09.2020

04.09.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021