Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26633

25.04.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.04.2019
Od 25.04.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.01.2022 07.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
13.10.2021 19.07.2021 iný dôvod
18.01.2021 18.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2020 15.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.01.2021
24.04.2019

18.08.2022

19.08.2022