Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SLAVIA CAPITAL Group, a.s.

31 403 387

Akciová spoločnosť

Mostová 2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

25.04.2019

Nie je

26633

Oprávnená osoba

IURIS SL s. r. o.

53204786

Balkánska 0/41/A, 85110 Bratislava - mestská časť Rusovce, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.01.2022

07.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022