Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26146

12.03.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.04.2019
12.03.2019 - 25.04.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.09.2020 11.09.2020 iný dôvod
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.09.2020
25.04.2019
11.03.2019

19.01.2021

19.01.2021