Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ENERGY SPARK s.r.o.

47424001

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Gemerská 3, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika

12.03.2019

Nie je

26146

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.09.2020

11.09.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021