Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25724

25.01.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.01.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
29.07.2020 28.07.2020 iný dôvod
16.01.2020 16.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
23.07.2020
24.01.2019

24.11.2020

25.11.2020