Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KOMSTAV MT, s.r.o.

51703653

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kuzmányho 525/36, 03601 Martin, Slovenská republika

25.01.2019

Nie je

25724

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.07.2020

28.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021