Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25392

12.12.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.11.2020
12.12.2018 - 11.11.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
23.01.2020 23.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.11.2020
29.01.2020
11.12.2018

24.11.2020

25.11.2020