Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ticket Service, s.r.o.

52 005 551

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

12.12.2018

Nie je

25392

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o.

35906464

Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020