Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24781

13.10.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 13.10.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
22.01.2020 03.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
06.02.2019 29.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.10.2018

11.05.2021

11.05.2021