Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DaGa-Stav s.r.o.

48091553

Spoločnosť s ručením obmedzeným

63, 05993 Podhorany (Okres Kežmarok), Slovenská republika

13.10.2018

Nie je

24781

Oprávnená osoba

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

44250029

Námestie svätého Egídia 40/93, 05801 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2021

04.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021