Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24749

09.10.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 20.07.2019
Od 20.07.2019
Od 04.05.2019
Od 04.05.2019
Od 05.03.2019
Od 05.03.2019
Od 01.01.2019
Od 01.01.2019
Od 01.01.2019
Od 01.01.2019
Od 01.01.2019
Od 01.01.2019
01.01.2019 - 19.07.2019
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
09.10.2018 - 03.05.2019
09.10.2018 - 04.03.2019
09.10.2018 - 04.03.2019
09.10.2018 - 04.03.2019
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
19.07.2019
03.05.2019
04.03.2019
31.12.2018
08.10.2018

24.01.2020

25.01.2020