Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24749

09.10.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.01.2021
Od 03.03.2020
Od 03.03.2020
20.07.2019 - 02.03.2020
20.07.2019 - 02.03.2020
04.05.2019 - 02.03.2020
04.05.2019 - 02.03.2020
05.03.2019 - 02.03.2020
05.03.2019 - 02.03.2020
01.01.2019 - 02.03.2020
01.01.2019 - 02.03.2020
01.01.2019 - 02.03.2020
01.01.2019 - 02.03.2020
01.01.2019 - 02.03.2020
01.01.2019 - 02.03.2020
01.01.2019 - 19.07.2019
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
Od 09.10.2018
09.10.2018 - 04.01.2021
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 02.03.2020
09.10.2018 - 03.05.2019
09.10.2018 - 04.03.2019
09.10.2018 - 04.03.2019
09.10.2018 - 04.03.2019
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018
09.10.2018 - 31.12.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.01.2021
02.03.2020
19.07.2019
03.05.2019
04.03.2019
31.12.2018
08.10.2018

19.01.2021

19.01.2021