Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TESCO STORES SR, a.s.

31321828

Akciová spoločnosť

Kamenné nám. 1/A, 81561 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

09.10.2018

Nie je

24749

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Berec

42142440

DOMUS PETRA, Pod Sokolice 1/B, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.01.2019

04.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.10.2019

23.10.2019