Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TESCO STORES SR, a.s.

31321828

Akciová spoločnosť

Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

09.10.2018

Nie je

24749

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Berec

42142440

Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.01.2019

04.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020