Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24630

25.09.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 16.10.2018
25.09.2018 - 15.10.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 27.10.2020 Ing. Tomáš Gažúr
Od 27.10.2020 Ing. Michal Uherčík
07.03.2020 - 26.10.2020 Mgr. Ing. Márius Hričovský Dr. oec.
07.03.2020 - 26.10.2020 Mgr. Ing. Pavol Kolenčík

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.02.2021 19.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
28.08.2020 28.08.2020 iný dôvod
22.03.2020 20.03.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
14.03.2019 14.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.10.2020
06.03.2020
02.10.2019
15.10.2018
24.09.2018

17.04.2021

18.04.2021