Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Stredoslovenská energetika, a. s.

51865467

Akciová spoločnosť

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, Slovenská republika

25.09.2018

Nie je

24630

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Tomáš Gažúr
Ing. Michal Uherčík

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.08.2021

18.08.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021