Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24435

31.08.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.08.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.08.2020 18.08.2020 iný dôvod
11.02.2020 11.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
19.01.2019 18.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
14.08.2020
30.08.2018

22.10.2020

23.10.2020