Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FEROSTA a spol., s.r.o.

48282235

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Martina Rázusa 1133/9, 01001 Žilina, Slovenská republika

31.08.2018

Nie je

24435

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.08.2020

18.08.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020