Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24137

28.07.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.09.2020
05.06.2020 - 18.09.2020
Od 28.07.2018
Od 28.07.2018
Od 28.07.2018
Od 28.07.2018
Od 28.07.2018
Od 28.07.2018
28.07.2018 - 04.06.2020
28.07.2018 - 04.06.2020
28.07.2018 - 04.06.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
12.02.2021 11.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
21.09.2020 21.09.2020 iný dôvod
17.01.2020 17.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2019 23.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.09.2020
04.06.2020
17.09.2019
27.07.2018

05.03.2021

05.03.2021