Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23837

04.07.2018

06.07.2020

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
04.07.2018 - 06.07.2020
04.07.2018 - 06.07.2020
04.07.2018 - 06.07.2020
04.07.2018 - 06.07.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
02.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.07.2018

24.11.2020

25.11.2020