Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SENION, n. o.

42168571

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

S. Chalupku 9823/1B, 03601 Martin, Slovenská republika

04.07.2018

06.07.2020

dobrovoľný výmaz

23837

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2020

02.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021