Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23787

28.06.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 28.06.2018
Od 28.06.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.02.2024 20.02.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
30.01.2023 30.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
03.02.2022 21.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
13.02.2021 05.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
29.01.2020 28.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
31.01.2019 28.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.12.2023
27.06.2018

19.07.2024

20.07.2024