Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PROEN s.r.o.

34129511

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hattalova 12/A, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

28.06.2018

Nie je

23787

Oprávnená osoba

HKP Legal, s.r.o.

36727334

Križkova 9, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.01.2019

28.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.10.2019

23.10.2019