Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PROEN s.r.o.

34129511

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hattalova 12/A, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

28.06.2018

Nie je

23787

Oprávnená osoba

HKP Legal, s.r.o.

36727334

Fedinova 9, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.02.2024

20.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024