Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23663

14.06.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.06.2018
Od 14.06.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.02.2022 23.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
16.02.2021 15.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
30.01.2020 29.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
23.08.2019 23.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.02.2019 31.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.06.2018

20.05.2022

23.05.2022