Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MARSUPIUM s.r.o.

50980556

Spoločnosť s ručením obmedzeným

0/1682, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika

14.06.2018

Nie je

23663

Oprávnená osoba

JUDr. Marcel Šmehýl

42218969

Daniela Dlabača 978/2, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

16.02.2021

15.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022