Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23610

07.06.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.06.2018
Od 07.06.2018
Od 07.06.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.02.2020
06.06.2018

19.01.2021

19.01.2021