Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o.

36 030 686

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Technická ulica 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

07.06.2018

Nie je

23610

Oprávnená osoba

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.

50099175

Panenská 5, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

30.09.2020

01.10.2020