Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23605

07.06.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.06.2018
Od 07.06.2018
Od 07.06.2018
Od 07.06.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
27.01.2020 27.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.05.2020
06.06.2018

25.09.2020

26.09.2020