Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

62914511

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9, Horní Počernice, Česká republika

07.06.2018

Nie je

23605

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Berec

42142440

Mostová 2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.01.2020

27.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020