Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23555

31.05.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.10.2020
03.03.2020 - 06.10.2020
03.03.2020 - 06.10.2020
31.05.2018 - 02.03.2020
31.05.2018 - 02.03.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.02.2021 16.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
30.01.2019 29.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.10.2020
02.03.2020
30.05.2018

11.05.2021

11.05.2021