Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

23555

31.05.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.05.2018
Od 31.05.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2019 29.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.05.2018

19.11.2019

20.11.2019